Praktijkschool Breda – Robijnen partner

 in Geen categorie

Praktijkschool Breda wil voor alle leerlingen een kansrijke toekomst creëren door krachten te bundelen zodat zij optimaal kunnen groeien. Hierdoor kunnen leerlingen na het doorlopen van de school zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn. Om dit te kunnen moeten leerlingen een aantal algemene competenties ontwikkelen en daarnaast een aantal specifieke competenties, gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. Praktijkschool Breda gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen.

Maatwerk

Het is belangrijk om maatwerk te bieden zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en kunnen groeien naar een kansrijke toekomst. Dit doen we door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten die enerzijds aansluiten bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de leerlingen, en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden om deel te nemen aan de maatschappij. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat binnen de school iedereen elke dag een nieuwe kans verdient.

www.praktijkschoolbreda.nl

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

X