Spring naar content

‘Aandacht voor goed mantelzorgbeleid delen’

‘Aandacht voor goed mantelzorgbeleid delen’

directeur-bestuurder Miriam Bryson van STIB samen met Lieke van Boxtel van BOB.
directeur-bestuurder Miriam Bryson van STIB samen met Lieke van Boxtel van BOB.

Bijna iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met mantelzorg als verlener van deze zorg of als ontvanger. Als je zelf nog midden in het werkzame leven staat, kan de rol van mantelzorger een zware stempel drukken op je dagelijkse leven. StiB, het kenniscentrum en steunpunt voor mantelzorgers in de gemeente Breda, ondersteunt mantelzorgers.  

Door aansluiting bij BOB wil directeur-bestuurder Miriam Bryson met StiB nieuwe verbindingen maken met ondernemers in Breda. “Omdat wij geloven dat commercieel en non-profit van elkaar kunnen leren” is haar stellige overtuiging.  

StiB wil leren van andere ondernemers door gebruik te maken van elkaars expertise. Binnen BOB hoopt ze ook nog beter onder de aandacht te brengen hoe belangrijk een goed mantelzorgbeleid is voor organisaties en bedrijven. “Want uitval van overbelaste mantelzorgers kost een ondernemer veel geld. Dat kan voorkomen worden.” 

Daarmee samenhangend is de doelstelling om de positie van de mantelzorger te versterken. ”Dat doen we door het thema mantelzorg breed onder de aandacht te brengen, waardoor we hun maatschappelijke meerwaarde duidelijk maken.” 

Mantelzorgers en professionals kunnen bij StiB terecht voor informatie, advies en respijtzorg.