Spring naar content

BO Diversity deelt graag kennis over diversiteit

BO Diversity deelt graag kennis over diversiteit

Jip Kuijper en Bente Spooren van BO samen met Lieke van Boxtel van BOB. Welkom!
Jip Kuijper en Bente Spooren van BO samen met Lieke van Boxtel van BOB. Welkom!

BO Diversity bestaat al vijf jaar, maar is nog lang niet bij iedereen in Breda bekend. Een mooie reden om zich aan te sluiten bij BOB, vinden Jip Kuijper en Bente Spooren van BO. “Want meer bekendheid kan de impact vergroten.” 

BO Diversity vindt lokale samenwerking ontzettend belangrijk, laten de twee weten. “Op die manier kan BO wellicht meer voor een ander betekenen, en andersom ook.”

  • Om meteen maar invulling te geven aan de missie van beiden: Wat doet BO Diversity?

“BO creëert bewustwording over genderdiversiteit, vrouwenemancipatie en seksuele vrijheid, om uiteindelijk een betere leefwereld te creëren voor mensen die afwijken van de norm. BO doet dit op artistieke wijze, denk aan tentoonstellingen, shortfilms en evenementen. Ook kun je BO benaderen voor een workshop over diversiteit en inclusie, zo wordt BO regelmatig uitgenodigd bij bedrijven, scholen of festivals.”

Door aansluiting bij BOB hoopt BO dus op meer bekendheid, maar ook zeker op partners die BO kunnen helpen bij het verspreiden van diens boodschap. Want, zo vertellen Jip en Bente: “BO is een bezig bijtje. Zo zijn er altijd hulpvragen, denk aan het vinden van een filmlocatie, het lenen van apparatuur, het beschikbaar stellen van materiaal voor het maken van een tentoonstelling of extra handjes tijdens een grootschalig evenement.”

Voor andere partners van BOB biedt BO graag diens expertise aan. “Bijvoorbeeld als het gaat om vraagstukken zoals seksuele intimidatie op de werkvloer, gendergelijkheid en het stellen van een quotum of het werven of creëren van een divers team.”

Want dat is wat BO wil bereiken. “We zetten ons in voor het creëren van bewustwording over vooroordelen, stereotyperingen en taboes. Dat doen we door mensen te informeren over diversiteit, op die manier dragen we bij aan de sociale acceptatie in onze samenleving.”