Spring naar content

CPMLive staat te popelen om kennis te delen

CPMLive staat te popelen om kennis te delen

Lisa Hendriks (BOB), Joep Verbeeten (CPMLive) en Justin Goetzee (BOB).
Lisa Hendriks (BOB), Joep Verbeeten (CPMLive) en Justin Goetzee (BOB).

CPMLive heeft zich aangesloten bij Betrokken Ondernemers Breda.  “Wij geloven in kennis delen, zodat een sector of organisatie nog beter kan groeien”, vertelt Tessa Vollering van het Bredase bedrijf. “Daarom zoeken wij graag de verbinding met de stad Breda en zijn ondernemers.”

Data basis
Samenwerken en kennisdeling met (partner)organisaties uit Breda staat voor CPMLive voorop. Niet gek, want kennis en data zijn de basis voor het bedrijf, dat is gevestigd aan de Seeligsingel.  “We willen samen doelen bereiken door datagedreven de beste beslissingen te nemen, dat is onze missie. Hoe we dat doen? We zorgen dat organisaties altijd compleet, tijdig en juist inzicht hebben in de volledige bedrijfsvoering, zodat beslissingen niet meer op onderbuikgevoel worden genomen, maar op basis van betrouwbare informatie.”

Door aansluiting bij Betrokken Ondernemers Breda, hoopt CPMLive te kunnen bijdragen aan een sterk ondernemers- en maatschappelijk klimaat in Breda. “Wij staan te trappelen om ons steentje bij te dragen aan Betrokken Ondernemers Breda”, aldus Tessa.

Kennis en kunde delen
CPMLive wil dat dus doen door kennis en kunde te delen met partners. “Maar ook door door leer- en stageplekken aan te bieden aan jonge mensen die praktijkervaring op willen doen.”