Spring naar content

Digi-Taalhuis wil graag kennis over laaggeletterdheid delen

Digi-Taalhuis wil graag kennis over laaggeletterdheid delen

Digi-Taalhuis samen met Lieke van Boxtel van Betrokken Ondernemers Breda.
Digi-Taalhuis samen met Lieke van Boxtel van Betrokken Ondernemers Breda.

Eén op de zes mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dat geldt dus ook een groot deel van ieders klantenkring en, voor bepaalde bedrijven, een groot deel van hun medewerkers. “Kennis over laaggeletterdheid en de mogelijkheden die bestaan om er iets aan te doen levert voordeel op voor iedereen”, legt coördinator Rinske Faas uit.

Het delen van de kennis over laaggeletterdheid aan Bredase organisaties en bedrijven is de voornaamste reden voor het Digi-Taalhuis om lid te worden van Betrokken Ondernemers Breda. “We komen graag in contact met organisaties en bedrijven die meer willen weten over laaggeletterdheid; over het herkennen van de signalen en de mogelijkheden om er iets aan te doen”, vertelt Faas. 

Ondernemers kunnen daarnaast ook het Taalpanel van ervaringsdeskundigen op aanvraag en zonder kosten inschakelen om communicatiemiddelen op begrijpelijke taal te testen, geeft ze aan. “Deze Taalambassadeurs vertellen ook hun persoonlijke verhaal en inspireren en motiveren zo andere laaggeletterden – als ik het kan, kan jij het ook – en maken de stad bewust van deze grote doelgroep en dit belangrijke thema. Omdat iedereen meetelt en mee moet kunnen doen in Breda!”

Het Digi-Taalhuis is er voor iedereen die met taal of digitale vaardigheden aan de slag wil. “Ons, veelal gratis, aanbod is breed: van Nederlands oefenen in een groep en inloopmomenten voor digitale vragen tot speciale projecten voor laaggeletterden en bijeenkomsten voor werkzoekenden. Ook Taalpanel Breda – een getraind panel van ervaringsdeskundigen – maakt onderdeel uit van het Digi-Taalhuis.” 

Het Digi-Taalhuis is te vinden bij de Nieuwe Veste in bibliotheek centrum en op een aantal punten in de wijk.