Spring naar content

‘Impact ondernemen: het nieuwe normaal’

‘Impact ondernemen: het nieuwe normaal’

Impact ondernemers en Betrokken Ondernemers troffen elkaar op woensdag 16 november 2022 bij BANK 15. Jouri Schoemaker van Pieter Pot. FOTO JILLE ZUIDEMA
Impact ondernemers en Betrokken Ondernemers troffen elkaar op woensdag 16 november 2022 bij BANK 15. Jouri Schoemaker van Pieter Pot. FOTO JILLE ZUIDEMA

Zo’n zeventig partners van Betrokken Ondernemers Breda hebben deelgenomen aan een bijeenkomst over Impact Ondernemen. Met presentaties, pitches van ondernemers en een inspirerende keynote van Bredanaar Jouri Schoemaker van Pieter Pot zette de dag ondernemers aan het denken. Het doel van de dag? “De waardering voor impact ondernemers te vergroten en het onderwerp als nieuw normaal te positioneren.”

Het zijn de woorden van dagvoorzitter Bas van Gerwen, die namens de gemeente Breda mede-organisator was van sessies op woensdag 16 november bij BANK 15. Voor de organisatoren Business Breda (vanuit de gemeente) en Betrokken Ondernemers stond ook de vraag centraal hoe Bredase Impact ondernemers geholpen kunnen worden hun missie te bereiken.

Impact first 

Antwoord op die vraag begint bij herkennen hoe ondernemers staan tegenover impact maken. De een onderneemt met als doel om direct impact te maken, waarbij de onderneming daarvoor is opgericht, de ander door aan de dagelijkse bedrijfsvoering een impact element toe te voegen. 

Wethouder Carla Kranenborg-van Eerd. FOTO JILLE ZUIDEMA

“Het is mooi om te zien dat deze impact first en impact second ondernemers met elkaar in gesprek gaan op bijeenkomsten als deze”, stelt intermediair Lieke van Boxtel van Betrokken Ondernemers Breda (BOB). Vanuit BOB koppelt ze bedrijven die naast hun dagelijkse commerciële activiteiten impact willen maken aan maatschappelijke initiatieven. “Zodat ze kunnen bijdragen aan de missie van onze maatschappelijke partners, bijvoorbeeld door middel van bijvoorbeeld kennis, kunde, helpende handen of ambassadeurschap.” 

Kopgroep

Bijeenkomsten als deze over Impact Ondernemen bij BANK 15 helpen impact ondernemers, geeft wethouder Carla Kranenborg-van Eerd (economische zaken) aan.  “Door reguliere én impact ondernemers aan elkaar te verbinden. Zo vergroten we de olievlek. Om in wielertermen te spreken: dat het peloton kan aanhaken bij de kopgroep.”

Gedurende de dag gingen aanwezigen in formele, maar ook vooral informele setting met elkaar in gesprek over de kansen die er zijn. Van Gerwen was onder de indruk van de vibe en de opkomst, de drive en zoektocht van impact ondernemers. De wethouder van de 

grote diversiteit aan ondernemers. “Het gaat niet alleen om duurzaamheid of circulariteit. Zie ook de Betacompany, waar mensen met autisme hun plek vinden op de arbeidsmarkt. Het gaat echt om impact maken op je omgeving en op de toekomst, op alle vlakken.”

 Voorbeelden

Kranenborg-van Eerd ziet in haar dagelijks werk al resultaat. “Doordat je de voorbeelden kunt noemen. Ik ging aansluitend op deze bijeenkomst naar de Groene Pluim, waar ondernemers die voorop lopen met duurzaamheid en met SDG’s in het zonnetje worden gezet. Ik kon daar de tip geven dat wij in Breda een bedrijf hebben dat met plastic uit de singels, bijvoorbeeld de speldjes kan maken voor de winnaars. Het begint met het delen van dit soort verhalen en het zorgen voor zichtbaarheid, maar vooral door het gesprek erover te voeren, bijvoorbeeld dus in een bijeenkomst als deze.” 

Impact ondernemers en Betrokken Ondernemers troffen elkaar op woensdag 16 november 2022 bij BANK 15. FOTO JILLE ZUIDEMA

Intrinsieke motivatie

Inspireren. De wethouder noemt het meerdere keren. “Je hebt de koplopers nodig om anderen te inspireren. Uiteindelijk moet een bedrijf een de gezonde bedrijfsvoering hebben, maar dit is de economie van de toekomst. Over twintig jaar constateer je dat wat we nu in veel gevallen doen, de ouderwetse manier is. Je merkt aan de samenleving dat er steeds meer bewustwording is. Impact ondernemen komt voort uit intrinsieke motivatie van mensen. Daarmee komt de boodschap over.”

Dat is ook de overtuiging van Lieke van Boxtel van Betrokken Ondernemers. Ze kijkt terug op een geslaagde dag. “Het is mooi om te realiseren dat onze partners bij de voorlopers horen als het gaat om impact ondernemen. De dag sterkt ons ook in de overtuiging dat we samen met onze bedrijfspartners maatschappelijke uitdagingen moeten oppakken om zo bij te dragen aan een mooier en sterker Breda.”

Impact ondernemers en Betrokken Ondernemers troffen elkaar op woensdag 16 november 2022 bij BANK 15. FOTO JILLE ZUIDEMA