Spring naar content

INOS wil ook bij BOB samen het verschil maken

INOS wil ook bij BOB samen het verschil maken

Nicole van Son, voorzitter van het College van Bestuur samen met Lieke van Betrokken Ondernemers Breda.
Nicole van Son, voorzitter van het College van Bestuur samen met Lieke van Betrokken Ondernemers Breda.

INOS is als nieuwe partner helder over wat zij als onderwijsorganisatie wil betekenen voor Betrokken Ondernemers Breda. “Wij willen leren van en met anderen, vraagstukken vanuit verschillende perspectieven belichten en daarin niet de geijkte paden bewandelen”, aldus Nicole van Son, voorzitter van het College van Bestuur. 

Het lidmaatschap van BOB past bovendien helemaal binnen de manier waarop INOS samen met anderen vorm wil geven aan haar maatschappelijke opgave, die ze beschreven heeft in haar koersplan ‘Samen het verschil maken’. 

Dialoog
“Partnerschap met de omgeving is één van de vier pijlers van onze koers. De huidige uitdagingen in de samenleving raken iedere organisatie en vragen om anders kijken, andersoortige verbindingen en nieuwe oplossingen. Dit kan alleen door actief hierin samen te werken en met elkaar in gesprek te gaan.”

INOS is een organisatie voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs met 28 scholen in Breda en omgeving. “Het is onze maatschappelijke opgave als onderwijs om alle leerlingen de mogelijkheid te bieden hun talenten tot bloei te laten komen in een veilige, uitdagende en sociaal inclusieve omgeving.”

Dat doet INOS vanuit het motto ‘ik ben omdat wij zijn’, afkomstig vanuit de Afrikaanse filosofie Ubuntu. “We vinden het belangrijk dat alle kinderen, ouders en maatschappelijke partners zich welkom voelen, zichzelf kunnen zijn en gezien worden”, geeft Van Son aan.

Gelijke kansen
Binnen BOB brengt INOS veel ervaring in veranderkundige trajecten en een groot lokaal netwerk. “Wij gaan graag de dialoog aan over hoe we de wereld samen mooier kunnen maken, gelijke kansen kunnen bevorderen en hoe we hier samen invulling aan kunnen geven, ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en wensen.” 

Ook voor de leerlingen ziet de bestuursvoorzitter kansen. “Natuurlijk hopen wij dat we de belevingswereld en de talentontwikkeling van onze leerlingen te kunnen verrijken door ze zo vroeg mogelijk in contact te brengen met verschillende sectoren. Mooi om daarin met BOB samen op te trekken.”