Spring naar content

‘Met introductie Bundeling en Afas versterken we onze dienstverlening!’

‘Met introductie Bundeling en Afas versterken we onze dienstverlening!’

Marco de Jonge van Blue Talents samen met Betrokken Ondernemers Breda.
Marco de Jonge van Blue Talents samen met Betrokken Ondernemers Breda.

Betrokken Ondernemers Breda gaat in het eerste kwartaal van 2023 de dienstverlening uitbreiden met de introductie van Bundeling. “Alle partners kunnen gebruik gaan maken van deze al op veel andere plaatsen zeer succesvol gebleken netwerkapp”, geeft directeur Justin Goetzee aan. 

De keuze voor de inzet van nieuwe digitale middelen is een logisch vervolg op de stappen van afgelopen jaar. “We willen groeien om meer impact te maken in Breda, daarvoor hebben we afgelopen jaar geïnvesteerd in onze medewerkers, nu denken we door Bundeling en Afas in te zetten de dienstverlening voor alle partners naar een hoger niveau te brengen, en deels te vereenvoudigen.”

Blue Talents

Goetzee is erg content met de manier waarop Bundeling en Afas hebben meegedacht om deze digitale middelen beschikbaar te maken voor BOB. “De extra stappen die onze partner Blue Talents zet bij de implementatie van Afas, zijn voor ons doorslaggevend geweest om in dit systeem onze administratie en wensen van partners te bundelen. De drempel om over te stappen werd daardoor aangenaam lager.” 

Het mooie is dat ook Bundeling hieraan gekoppeld wordt. “Dat maakt het werk voor ons een stuk eenvoudiger en de kans op succes dus groter. We kunnen veel makkelijker zien en bijhouden wat de wensen van onze partners zijn, en waar kansen liggen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. ”  

Digitaal als ondersteuning

Voor Betrokken Ondernemers Breda blijven de fysieke contacten tussen partners en het maken van matches op basis van langdurige onderlinge relaties tussen de maatschappelijke partners en de bedrijfspartners prioriteit. “Maar dat ondersteunen we met digitale middelen, die helemaal aansluiten bij deze tijd.”

Aanmelden en contact leggen

Bundeling is de ideale omgeving om de fysieke dienstverlening van BOB te ondersteunen, geeft Goetzee aan. “Je kunt je eenvoudig aanmelden voor netwerk- en andere bijeenkomsten, zien wie er aanwezig zijn, contact leggen met andere partners en zelf als partner vraag en aanbod samenbrengen. Bovendien toont de app ook het laatste nieuws van BOB.”