Spring naar content

OBA: Belangrijk zijn voor de wijken

OBA: Belangrijk zijn voor de wijken

Voorzitter Jos Verdonschot samen met Lieke. Welkom!
Voorzitter Jos Verdonschot samen met Lieke. Welkom!

OBA vertegenwoordigt de 14 amateurvoetbalverenigingen in Breda en behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen uit Breda, zowel gezamenlijk als individueel. “Dit doen we door overleg en samenwerking tussen de verenigingen onderling en tussen overheidsinstanties, en door samenwerking aan te gaan met andere instanties, als dit voor het te bereiken doel bevorderlijk is”, vertelt voorzitter Jos Verdonschot.

De Bredase amateurvoetbalverenigingen hebben zich verzameld in OBA aangesloten bij BOB. Op die manier hoopt de organisatie de verenigingen robuuster te maken, maar wil ze ook de impact in de wijken vergroten. “Met onze clubhuizen kunnen we belangrijk zijn voor de wijken”, geeft Jos als voorbeeld.

 

Kansen zijn er genoeg, weet de voorzitter van het Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbalverenigingen (OBA). Mits goed georganiseerd zijn die clubhuizen beschikbaar buiten de sporturen voor allerlei activiteiten voor bijvoorbeeld ouderen, of buitenschoolse opvang. “Op die manier kunnen de clubs ook belangrijk zijn in de wijken, naast het aanbieden van sport voor de wijkbewoners.”

 

De accommodaties verspreid over Breda bieden ook veel mogelijkheden voor partners en andere organisaties. “We bezitten ruimtes en velden die mogelijk gebruikt kunnen worden voor het organiseren van activiteiten.”

 

Door aansluiting bij BOB hoopt OBA een netwerk te creëren waardoor verenigingen nu, maar ook in de toekomst robuust zijn en blijven om de laagdrempelige sport aan te kunnen blijven bieden. De samenwerkende clubs hebben veel gemeen, weet de voorzitter. “Besturen lopen geregeld tegen complexere vraagstukken en problemen aan waar ze zelf niet uitkomen en die advies van een specialist vergen in een rechtstreeks contact.”