Spring naar content

Ondernemers zetten zich graag in voor Verbeter Breda

Ondernemers zetten zich graag in voor Verbeter Breda

Een aantal Betrokken Ondernemers heeft met elkaar besproken op welke manier het Bredase bedrijfsleven betrokken kan blijven bij Verbeter Breda.
Een aantal Betrokken Ondernemers heeft met elkaar besproken op welke manier het Bredase bedrijfsleven betrokken kan blijven bij Verbeter Breda.

Vijf betrokken ondernemers hebben maandag 11 juli een vervolg gegeven aan de inspiratiesessie van Betrokken Ondernemers Breda rond Verbeter Breda. De ondernemers – Willem de Keijzer, Bas Alblas, Bouke Tuit, Marco de Jonge en Dennis Rigbers – onderkennen dat er een rol is weggelegd voor het bedrijfsleven in de aanpak van de groeiende kansenongelijkheid. Ze pleiten ervoor om nu door te pakken met een concrete pilot.

Tijdens de inspiratiedag spraken meer dan 80 ondernemers over thema’s die gelinkt zijn aan het programma Verbeter Breda. Aan de hand van discussies in workshops spraken de ondernemers onderling over welke rol het bedrijfsleven zou kunnen hebben in het verkleinen van de kansenongelijkheid in de stad. Deze dag heeft ervoor gezorgd dat het probleem op het netvlies van de ondernemers staat, zo vertellen de deelnemers aan de vervolgsessie.

[youtube url=”https://youtu.be/yotKWmuMbvU” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” autoplay=”no” mute=”no” title=”Videoverslag van Inspiratiesessie Betrokken Ondernemers Breda over Verbeter Breda”]
Video: No Tomato

Concrete acties
Doel van de sessie was om te kijken op welke manier de ondernemers daadwerkelijk een rol kunnen spelen in het verkleinen van de kansenongelijkheid. Een van de manieren is volgens de vijf ondernemers om zo snel mogelijke concrete acties te presenteren waarbij ondernemers kunnen aanhaken.

Pilot
Dat zou kunnen met een pilotproject waarvan alle partijen kunnen leren en waardoor Verbeter Breda bij ondernemend Breda op het netvlies blijft. Zoals het er nu naar uitziet gaat deze pilot starten in het najaar. “Doel is dat de ondernemers dat doen samen met inwoners en buurten, vanuit de behoefte die er in de wijk leeft”, aldus Justin Goetzee van Betrokken Ondernemers Breda.

Rol Betrokken Ondernemers Breda
De ondernemers zijn het ook eens over de rol die Betrokken Ondernemers Breda zou kunnen spelen in het betrekken van ondernemers bij Verbeter Breda, namelijk door verbindende bijeenkomsten te organiseren. Daarmee zouden de bij BOB aangesloten ondernemers en maatschappelijke partners gemobiliseerd en geactiveerd kunnen worden. Daarnaast zou BOB verbinding kunnen maken met maatschappelijke (ondernemers)netwerken in de stad.