Spring naar content

Onderwijs en praktijk verbinden via Betrokken Ondernemers

Onderwijs en praktijk verbinden via Betrokken Ondernemers

Lieke van Boxtel en Berend Budingh' van Libréon bij de ondertekening van het contract.
Lieke van Boxtel en Berend Budingh' van Libréon bij de ondertekening van het contract.

Libréon wil met hulp van Betrokken Ondernemers Breda nieuwe verbindingen maken met het bedrijfsleven om uitwisseling van ideeën te realiseren.

Libréon is een stichting voor katholiek en openbaar voortgezet onderwijs in Breda, Oosterhout, Zundert en Baarle-Nassau. “Wij verzorgen voor 9500 leerlingen onderwijs in de leeftijdscategorie van 11 tot 19 jaar”, vertelt Berend Buddingh’, voorzitter College van Bestuur. “Onze leerlingen zitten op 8 scholen verdeeld over twaalf locaties.”

Onderdeel van samenleving

Aansluiten bij Betrokken Ondernemers Breda is een logische stap, geeft hij aan. “Onderwijs is onmiskenbaar en cruciaal onderdeel van onze samenleving. Onderwijs leidt jongeren op tot de betrokken burgers van de toekomst. Daar staan wij als Libréon voor. Niet alleen vakkennis en theorie, maar ook de blik naar buiten en weten dat je onderdeel uitmaakt van de samenleving om je heen.”

Buddingh’ wil met Libréon de verbinding maken met het bedrijfsleven. “En zodoende de uitwisseling van ideeën faciliteren.” De samenwerking moet ook de ontmoeting tussen docenten en bedrijfsleven vergemakkelijken. “En leerlingen op wat voor wijze ook kennis laten maken met het bedrijfsleven en ondernemers.” Zijn doel is helder: “Een duurzame verbinding tussen onderwijs en ondernemers.”