Spring naar content

Sterk Huis: ‘We kunnen en moeten van elkaar leren’

Sterk Huis: ‘We kunnen en moeten van elkaar leren’

Op de foto zie je links van Lieke van Boxtel, Lian Smits, bestuurder Sterk Huis en rechts Vivian Jacobs, bestuurssecretaris Sterk Huis en programmamanager Smart Start
Op de foto zie je links van Lieke van Boxtel, Lian Smits, bestuurder Sterk Huis en rechts Vivian Jacobs, bestuurssecretaris Sterk Huis en programmamanager Smart Start

Werken in netwerken is cruciaal om het goede te kunnen doen voor de mensen die het nodig hebben. Dat is de stellige overtuiging van Sterk Huis, dat zich afgelopen maand aansloot als partner bij Betrokken Ondernemers Breda.

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft, bij grote opvoed- en opgroeivragen en bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. “In Breda en omgeving bieden we (net als in Midden-Brabant) behandeling aan kinderen- jongeren en gezinnen, en als dat nodig is een warme en veilige opvang”, vertelt Vivian Jacobs, bestuurssecretaris van Sterk Huis. “Denk aan kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, aan ouders in een complexe scheiding en jeugd en gezinnen die te maken hebben met (partner)geweld.” 

De organisatie zet haar kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties ook in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het voorkomen van grote problemen. Dat doet Sterk Huis op basis van data en design thinking.

 

Samenwerking is de basis van de aanpak van Sterk Huis. Met gemeenten, het onderwijs, kinderopvang, CJG/wijkteams, GGD, huisartsen, Jeugdbescherming en zorgaanbieders als GGz Breburg en Amarant, maar ook met kennisinstellingen als Avans en bedrijven. “We kunnen en moeten van elkaar leren, omdat we allemaal te maken hebben met arbeidsmarkttekorten, afnemende overheidsfinanciën en een toenemende kansenongelijkheid.”

Wat verwacht Sterk Huis van BOB? “Wij hopen kennis en samenwerking te ‘halen’ en te ‘brengen’, bijvoorbeeld in databased werken, in kansrijke integratie van jongeren, waaronder vluchtelingen met bijvoorbeeld werk en onderwijs en traineeships”, vertelt Lian Smits, bestuurder van Sterk Huis. “Ook hopen we dat we kunnen bijdragen aan het zien van en handelen bij onveiligheid in de maatschappij, zoals kindermishandeling. Ook dit kunnen we alleen samen!”