Voorafgaand aan het weekend van de mantelzorg (10 t/m 12 november) organiseerde Betrokken Ondernemers Breda in Holland Casino Breda op 9 november een inspirerende bijeenkomst “Goed werkgeverschap loont!”

Minder uitval en loyalere gemotiveerde medewerkers
Dat is het streven van elke werkgever. Maar hoe zorg je hiervoor als je bedenkt dat een op de zes werkenden mantelzorger is en 20% van hen combinatiedruk ervaart? Ook in uw bedrijf. Over dit vraagstuk organiseerde Betrokken Ondernemers Breda, de bijeenkomst ‘Goed werkgeverschap loont!’. Graag praten wij met u over nut en noodzaak van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Wat doe je als werkgever wanneer je erachter komt dat één van je werknemers mantelzorgtaken krijgt? De zorg krijgt voor een naaste (partner, kind, vader of moeder?) met een chronische ziekte of handicap. Hoe kom je tot duurzame(re)  inzetbaarheid van medewerkers en vooral wat levert een zorgvriendelijke bedrijfscultuur op? Lagere kosten door minder verloop, hogere productiviteit en betere kwaliteit!

Mantelzorg kost geld!
Eén op de zes werkenden heeft mantelzorgtaken. In de zorg- en welzijnssector is dit al één op de vier. Dit aantal neemt toe, gezien de actuele ontwikkelingen op demografisch (vergrijzing en ontgroening) en op economisch/politiek niveau (zorg wordt duurder, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving). 50% van de werkende mantelzorger is overbelast, 45% maakt mantelzorg niet bespreekbaar op werk. Mantelzorg kan tot hoger ziekteverzuim leiden.

Zorgvriendelijk beleid loont! 
Mantelzorgvriendelijk beleid is onderdeel van bestaand personeelsbeleid en thema’s als MVO, goed werkgeverschap, verzuim-, vitaliteits-, en inzetbaarheidsbeleid. De kosten die gemoeid zijn met aandacht en ruimte voor een goede werk-privé balans zijn vaak minimaal. De investering betreft voornamelijk tijd. Een goede balans van medewerkers tussen werk én privé is in het belang van beide partijen. Intensieve zorgtaken en/of problemen thuis, kunnen negatieve effecten hebben op het werk. Door meer aandacht te besteden aan het thema, creëer je bewustwording binnen de organisatie en kan het inderdaad zo zijn dat mensen zich herkennen als mantelzorger.

‘Goed werkgeverschap loont!
Het was een geslaagde netwerkbijeenkomst voor ondernemers en HR-managers. Onze relaties, met name werkgevers zijn geïnspireerd geraakt door onder meer speciale gast en Brabantse cabaretière Karin Bruers en een vertegenwoordiger van de stichting Werk&Mantelzorg Ingeborg Mussche. Fatos Ipek van Mantelkring Den-Haag was deze middag onze gespreksleider.

Zonder de medewerking van Holland Casino Breda, Karin Bruers, Fatos Ipek-Demir, Ingeborg Mussche, Steven van Batenburg en fotograaf Boyd Smith was het voor ons niet mogelijk geweest deze bijeenkomst te organiseren. Onze hartelijk dank daarvoor.

Rombout Kerremans, directeur stichting Betrokken Ondernemers Breda:  “We willen onze partners inspireren door het organiseren van dit soort bijeenkomsten. We hopen ondernemers daarmee te helpen en hen ook te wijzen op hun maatschappelijke betrokkenheid bij dit thema. We willen een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bespreekbaar maken. Voor de werkgever is er een taak weggelegd bij mantelzorg. Wat doe je als je als werkgever erachter komt dat een werknemer mantelzorgtaken krijgt. Maakt u dit als werkgever bespreekbaar? Welke maatregelen kunt u nemen? Welke mogelijkheden zijn er binnen het bedrijf om werk en zorg te combineren?”

Start typing and press Enter to search

X