Op 9 november zijn we te gast bij het Holland Casino Breda van 14.45 – 18.00 uur, voor onze bijeenkomst rondom mantelzorg. Op ludieke maar ook serieuze wijze geeft de Brabantse comédienne Karin Bruers ons een kijkje in haar privé leven. Ze zal haar mantelzorg ervaringen met haar moeder met ons te delen. 

Wat is nu eigenlijk mantelzorg

Nederland telt maar liefst zo’n 4 miljoen mantelzorgers, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week. Wat verstaan we nu precies onder mantelzorg? Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving in Nederland. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.  Dankzij deze zorg verbetert de kwaliteit van het leven van (kwetsbare) mensen, kunnen mensen mee (blijven) doen aan de samenleving en wordt er minder snel een beroep gedaan op de professionele zorgt. Mantelzorg is van onschatbare waarde. Zonder mantelzorgers zou het Nederlandse zorgsysteem niet houdbaar zijn. Mantelzorgers kunnen de zorg volhouden als zijn op eigen wijze voor een ander kunnen zorgen.  Alleen dan slaagt de participatiemaatschappij. Op vrijdag 10 november is het de dag van de mantelzorg, op deze dag worden mantelzorgers op meer dan 200 plaatsen in Nederland feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor hun bijzondere werk.

Bronnen: Mezzo.nl en SCP

Werk en mantelzorg

Veel mantelzorgers combineren hun zorgtaken met een betaalde baan. De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen en het kost de werknemer vaak veel energie. Hoe ga je als werkgever hiermee om? Het is belangrijk om te weten in wat voor een situatie je werknemer zit. Zoek je een oplossing op maat door bijvoorbeeld de werknemer meer thuis te laten werken, door de werktijden aan te passen, overuren sparen voor onverwachtse zorgsituaties of laat je je werknemer zorgverlof opnemen. Belangrijke onderwerpen waar u als ondernemer steeds vaker mee te maken zult krijgen.

Rombout Kerremans, directeur stichting Betrokken Ondernemers Breda: “Mantelzorg is een actueel thema dat de afgelopen tijd veel mediabelangstelling heeft gekregen; m.n. mensen als Hugo Borst en Heleen van Royen hebben hier aandacht voor gevraagd.
We willen onze partners inspireren door het organiseren van bijeenkomsten rond actuele thema’s. We hopen ondernemers daarmee te helpen en hen ook te wijzen op hun maatschappelijke betrokkenheid bij het bewuste thema. Voor de werkgever is er wellicht ook een taak weggelegd bij mantelzorg. Moet je mantelzorg van je werknemers faciliteren? Welke maatregelen neem je als werkgever?”

Start typing and press Enter to search

X