RABO DOET!

MBO dag Rabobank Breda

Rabobank Breda is een bedrijf dat zich veelvuldig inzet voor de samenleving. Op 16 april zetten maar liefst 134 werknemers zich in totaal 536 uren in voor 16 Bredase maatschappelijke organisaties waarbij diverse klussen werden aangepakt en leuke activiteiten werden georganiseerd voor cliënten in Breda, Ulvenhout en Bavel.

Maatschappelijke betrokkenheid zit verankerd in de Rabobankcultuur. Het coöperatiefonds van de bank helpt jaarlijks vele verenigingen en stichtingen. Ook de Rabo Clubkascampagne ondersteunt vele goede doelen in Breda op financieel vlak. Daarnaast zetten medewerkers zich belangeloos in voor de medemens; vaak worden afdelingsuitjes uit eigen beweging benut om ‘iets goeds te doen’ voor de maatschappij en wordt er in plaats van een traditioneel personeelsuitje gekozen voor een activiteit ten bate van mensen die het minder hebben.

Maar liefst 134 werknemers schreven zich in voor de 16 verschillende activiteiten. De stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda werd door de Rabobank ingezet voor het maken van de verbindingen met het Bredase maatschappelijke veld en de coördinatie van deze activiteiten. Dit jaar werd gekozen voor diverse activiteiten op het gebied van ‘iets leuks doen met cliënten’ en ‘handen uit de mouwen steken’. In totaal zijn er 536 vrijwilligersuren geïnvesteerd, werden alle cliënten getrakteerd op gebak en werden materialen aangeschaft door de Rabobank ten behoeve van de projecten. In totaal een maatschappelijke waarde van meer dan € 30.000,-. Maatschappelijke organisaties mochten aangeven waar de wensen lagen en deze werden door de Rabobank ingewilligd.

Er waren veel aanvragen voor wandelen met cliënten. Door alle bezuinigingen is er weinig tijd voor persoonlijke aandacht en wandelen kost veel tijd, omdat er 1-op-1 begeleiding nodig is. Er werd gewandeld met cliënten van Koninklijke Visio de Blauwe Kamer, Thebe de Hillen, De Leystroom, Elisabeth Westerwiek en Elisabeth de Donk.

Verschillende voorzieningen hadden de wens om de tuin zomerklaar te maken: Thebe Haga, Seniorenresidentie Ruitersbos en Woonzorgcentrum ’t Berkske in Ulvenhout. Bij Playing for Success werden de gangen en toiletten voorzien van een nieuwe laag verf. Dit gold tevens voor een aantal kamers van een nieuw opvanghuis voor vluchtelingen van het Mondiaal Centrum Breda. Bij Kinderboerderij Wolfslaar werd geschilderd en bloemen gezaaid. Bij Thebe Aeneas gingen de vrijwilligers een lentegroet brengen; er werden bloemstukjes gemaakt en deze werden bezorgd op de gesloten afdelingen, waar cliënten met dementie wonen. Ook werd er gebakken en gekookt: bij Woonzorgcentrum Raffy hebben de vrijwilligers samen met de bewoners cupcakes versierd en werd er door de vrijwilligers een high tea georganiseerd bij Elisabeth Overakker. De bingo blijft een favoriete activiteit voor oudere cliënten en deze werd georganiseerd bij Elisabeth Centrum. De bewoners van Thebe IJpelaar werden getrakteerd op een rondleiding bij bierbrouwerij De Dochter van de Koorenaar in Baarle-Hertog.

Het doel is bereikt: de maatschappelijke organisaties zijn geholpen, de cliënten hebben een topmiddag gehad en dit geldt zeker voor de vrijwilligers. Een typisch voorbeeld van een aandeel in elkaar!

Start typing and press Enter to search

X