Rabobank Breda is een bedrijf  dat zich veelvuldig inzet voor de samenleving. Op zaterdag 13 mei hebben 80 medewerkers van Rabobank Breda zich maatschappelijk ingezet in de Natuurtuin Wolfslaar en voor Thebe IJpelaar en Stichting WIJ.

LINK Fotografie

Door bemiddeling van Betrokken Ondernemers Breda, waarvan Rabobank Breda founder en partner is, werd de groep van 80 medewerkers gesplitst in kleinere groepen van 10 personen. In de Natuurtuin Wolfslaar maakten de medewerkers van Rabobank Breda zich verdienstelijk. Nico Zevenbergen, directievoorzitter van Rabobank Breda legt uit: “Rabobank Breda is op allerlei manieren bij projecten in Breda betrokken; als kartrekker, meedenker of sponsor. Tijdens deze dag hebben we letterlijk de handen uit de mouwen gestoken en ouderen een leuke middag bezorgd door ze rond te leiden door het gebied van Wolfslaar en iedereen laten ervaren hoe laagdrempelig en leuk het is om vrijwilligerswerk te doen!” bewoners en cliënten van de Thebe IJpelaar en stichting WIJ werd een rit in de paardentram gemaakt naar Wolfslaar van waaruit vervolgens gewandeld werd in groepen. Onderweg werden kinderboerderij Wolfslaar, landgoed Wolfslaar en de Warmoezerij aangedaan en werd ter plaatse uitleg gegeven. Uiteraard werd hierbij de inwendige mens niet vergeten.

Een groep van 40 Rabobank medewerkers is aan de slag gegaan in de Natuurtuin Wolfslaar om deze beter toegankelijker te maken. Dit alles in het kader van toegankelijkheid. Sinds medio 2015 is een Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijkheid ontstaan, op initiatief van het Toeristisch Fonds Breda. Het platform maakt zich hard om Breda de meest toegankelijke stadsregio van het land te maken. Iedereen moet zich welkom voelen in het historische centrum en de groene omgeving van Breda. Letterlijk iedereen: met en zonder beperking, van welke aard dan ook. Het Platform Breda voor iedereen is dan ook blij met het initiatief van Betrokken Ondernemers Breda en de Rabobank Breda om juist hier – op zaterdag 13 mei 2017 – de toegankelijkheid te willen verbeteren.

De natuurtuin Wolfslaar is in 1998 aangelegd als deelproject van het convenant Natuurontwikkeling Bavelsche Leij. De dienst Stadsbeheer had hiertoe enkele jaren daarvoor een terrein van ca. 3 ha verworven dat tot die tijd deel had uitgemaakt van zwembad Wolfslaar. Bij de aanleg van het zwembad in de jaren 1960 werd aan drie zijden een 5 m brede houtsingel aangelegd. Aan de oostzijde van de huidige natuurtuin werd een 1 m diepe kanovijver gegraven met een bodem van kunststoffolie. De natuurtuin heeft als doel het laten zien, welke natuur er in en om Breda te vinden is en een bijdrage te leveren aan de natuur- en landschapsontwikkeling van het beekdal. In de Natuurtuin zijn  op 13 mei de volgende klussen aangepakt: het onkruid in het amfitheater is weggebrand en de voegen zijn schoon gekrabd, paden zijn schoon gharkt en breder gemaakt, het hekwerk is hersteld, het zwerfvuil opgeruimd, ramenstruiken langs het voetpad zijn weggehaald, boompjes verwijderd uit het mosveld en is er een akkertje ingezaaid met bijen-vlindermengsel.

Het was een bijzonder leuke middag waarbij de maatschappelijke organisaties enorm zijn geholpen en de ouderen een fantastische middag hebben beleefd.

Related Projects

Start typing and press Enter to search

X