Betrokken Ondernemers Breda organiseerde samen met Surplus Welzijn de Week van de Verwenzorg. Van 8 t/m 17 september werden mensen die afhankelijk zijn van zorg, uitgenodigd (chronologische volgorde) voor het Koffieconcert, Verwenzorgconcert in het Chassé Theater, de Rollatorloop, het Meezingconcert bij Zuylen en Wereldsmaken bij Woonzorgcentrum Raffy.

Centraal in de Verwenzorgweek staan mensen die minder mobiel zijn, mensen voor wie het fysiek of mentaal lastig of zelfs onmogelijk is om er zelfstandig er op uit te gaan. Door deze beperking is hun wereld klein en ligt sociaal isolement op de loer. Zowel zelfstandig wonende inwoners van Breda als die in zorgcentra wonen waren uitgenodigd deel te nemen aan de vele activiteiten. Deze mensen werden eens extra in het zonnetje gezet.

Rollatorloop | vrijdag 13 september
Bewegen is dé manier om zolang mogelijk gezond te blijven. Daarom organiseerden wij dit jaar voor de zesde keer een Rollatorloop bij AV Sprint. Zo’n 150 ouderen met hun begeleiders uit Breda met een rollator, rolstoel, looprekje, wandelstok deden mee. Na swingende warming-up werd door Daan Quaars het startschot gegeven en begon men aan twee afstanden (400 meter en 1.000 meter). Dames orkest “Goei Weer” en Tjerry en Mariska zorgden voor de swingende muziek. De deelnemers werden als echte atleten feestelijk onthaald door speaker Frans Jacobs. Na afloop was er voor alle deelnemers een ‘gouden’ medaille, een gezond hapje van Menu Surplus en een advocaatje met slagroom. Leerlingen van het Prinsentuin college hielpen als vrijwilliger mee in het kader van hun maatschappelijke stage.

Related Projects

Start typing and press Enter to search

X