Spring naar content
bollen-netwerken

Wat we doen

Betrokken Ondernemers Breda verbindt ondernemers en maatschappelijke partijen in de gemeente zodat we samen Breda sterker maken. Wij vinden het belangrijk dat bedrijven en maatschappelijke organisaties gezamenlijk en uit eigen beweging maatschappelijke thema’s aanpakken, zodat we grote en duurzame impact maken in onze stad. Wij inspireren, adviseren en activeren het netwerk om in co-creatie bedrijfsmedewerkers te mobiliseren voor bedrijfsvrijwilligerswerk, om met hoofd, hart of handen iets voor een ander te doen. Door het maken van matches tussen bedrijven en organisaties zetten we ideeën en wensen om in praktische resultaten.

ONZE KERNWAARDEN

Samenwerken – Verbinden – Inspireren

Dit is wat we doen:

Ontmoetingen

We verbinden partners met elkaar en met inwoners van de gemeente Breda.

Netwerkevents

We zorgen voor informele ontmoetingen tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om spontane verbindingen te realiseren

Inspiratiesessies

We inspireren met sessies over hoe we Breda samen sterker kunnen maken, Van het dichten van de kloof tussen arm en rijk tot het verduurzamen van organisaties

Match to Meets

We organiseren verdiepende kennismakingssessies tussen maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Maatschappelijke teamuitjes

We faciliteren teamuitjes waarbij bedrijfsleven een dag(deel) zich inzet voor maatschappelijke organisaties. Van opknappen van een speelplein tot helpen bij een activiteit.

Ondernemers Maken Vuile Handen Dag

Een middag steken directeuren, managers en leidinggevenden van bedrijfsleven en maatschappelijk partners de handen uit de mouwen in een gezamenlijk project. De singels schoon vissen, zwerfvuil ruimen, het bos opruimen etc. Eindigend met een gezellige borrel.