Spring naar content

Blij met Betrokken Ondernemers Breda

Blij met Betrokken Ondernemers Breda

Uiterst rechts op de foto: Toine Akkermans.
FOTO JILLE ZUIDEMA
Uiterst rechts op de foto: Toine Akkermans. FOTO JILLE ZUIDEMA

Bijna drie jaar geleden kwam BOB op mijn pad. Tijdens mijn werkzame leven was ik actief in het bedrijfsleven. Omdat ik als gepensioneerde aansluiting wilde houden bij ondernemers en tegelijkertijd mezelf ook nuttig wilde maken voor de samenleving, was ‘een baantje’ als vrijwilliger bij deze mooie club een uitgelezen kans.

Kort na mijn komst deed een nieuwe generatie haar intrede bij BOB. Ik heb het altijd leuk gevonden om met jonge mensen te werken – onder andere stagiairs – en ik weet ook hoeveel talent er in hen zit. En dat was ook hier duidelijk het geval.

De nieuwe medewerksters werkten er keihard aan om een nieuwe dimensie toe te voegen. Immers, daar waar ondernemers hun maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en uitoefenen, heb je ook partijen nodig die graag gebruikmaken van de kennis, kunde en inzet van deze ondernemers.

Er werd meer gefocust op stichtingen, die opkomen voor de belangen van mensen die in armoede leven, geïsoleerd zijn, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben; kortom mensen die vaak buiten hun schuld ‘aan de buitenkant’ van onze maatschappij terecht zijn gekomen.

Persoonlijk ben ik ervan geschrokken hoe groot de nood is, in onze mooie, welvarende stad. Ik denk ook dat niet alle ondernemers zich daarvan bewust zijn. Op dit punt heeft de jonge garde van BOB gezorgd voor een enorme eyeopener en een flinke stap voorwaarts gezet met Betrokken Ondernemers. Over talent gesproken!

Een goed voorbeeld van de impact die BOB wil maken in Breda is de door BOB georganiseerde themabijeenkomst op 14 september. Daar kwamen vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar om samen te zoeken naar manieren om elkaar te versterken. De krapte op de arbeidsmarkt is nu overal voelbaar en dat vraagt om actie.

Jarenlang heb ik me bezig gehouden om voor mbo-scholen de brug te maken met het bedrijfsleven. Dat was niet altijd eenvoudig, want deze partijen zaten in die tijd duidelijk niet op een lijn. Bedrijven vonden dat scholen studenten beter op de toekomst moesten voorbereiden en scholen vonden dat bedrijven alleen maar uit waren op hun beste studenten/stagiairs. Zó met en over elkaar op afstand communiceren heeft geen enkel nut. Praat erover en probeer wederzijds de kansen en talenten die aanwezig zijn te benutten. Dát initiatief heeft BOB nu genomen.

En daarom ben ik heel blij met deze fijne collega’s!

Toine Akkermans

Vrijwilliger Betrokken Ondernemers Breda