Spring naar content

Betrokken Ondernemers Breda sluit partnerschap met gemeente Breda

Betrokken Ondernemers Breda sluit partnerschap met gemeente Breda

Wethouder Boaz Adank en directeur Justin Goetzee van Betrokken Ondernemers Breda ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.
Wethouder Boaz Adank en directeur Justin Goetzee van Betrokken Ondernemers Breda ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Gemeente Breda en Betrokken Ondernemers Breda (BOB) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is overeengekomen dat Betrokken Ondernemers Breda de gemeente Breda vanaf 1 januari 2023 vier jaar lang op meerdere vlakken ondersteunt.

Als onderdeel van deze samenwerking kan gedacht worden aan ondersteuning bij maatschappelijke vraagstukken, grootschalige projecten met impact op de samenleving maar bijvoorbeeld ook in het organiseren van ontmoetingen tussen ambtenaren en het maatschappelijk middenveld. Als een van de grootste maatschappelijk betrokken organisaties in Breda is de gemeentelijke organisatie een mooie uitbreiding op de samenwerkingen die BOB in de stad heeft.

Wethouder Bedrijfsvoering, Boaz Adank: “Deze samenwerking biedt gemeente Breda en BOB de kans om maatschappelijk impact te hebben en de juiste mensen in Breda met elkaar te verbinden om te komen tot mooie stappen. Doordat BOB meer dan 12,5 jaar actief is binnen Breda, met een sterk groeiende achterban van bedrijven en de vele gemaakte maatschappelijke matches, is de Stichting echt diep geworteld in de stad. Ik heb er vertrouwen in dat deze samenwerking mooie nieuwe inzichten gaat geven. ”

Verbeter Breda
Verbeter Breda is een voorbeeld van een project waar BOB in gaat ondersteunen. In samenspraak met de organisatie achter Verbeter Breda organiseert BOB een keer per jaar een grote maatschappelijke themabijeenkomst. “Wij zien hierin ook voor ons netwerk een grote meerwaarde”, stelt directeur Justin Goetzee. “Verbeter Breda is bij uitstek het project waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijk partners samen op moeten trekken.”
In juni 2022 organiseerde BOB al een themabijeenkomst rondom Verbeter Breda. “Deze werd door alle betrokkenen ervaren als een groot succes”, aldus de directeur van BOB.

De samenwerking past om meerdere redenen. De gemeente Breda is een grote maatschappelijk betrokken werkgever in Breda, de primaire doelgroep van BOB. Op die manier faciliteert BOB maatschappelijke activiteiten van werknemers van de gemeente. “Bijvoorbeeld door maatschappelijke teambuildings activiteiten te organiseren, zoals we afgelopen jaar voor bijna honderd medewerkers van de afdeling Financiën/Inkoop & Juridische Zaken hebben gedaan”, licht Goetzee toe.

Klankbord
Daarnaast participeert BOB op verzoek van de Gemeente Breda in diverse maatschappelijke initiatieven die zijn geïnitieerd vanuit de Gemeente Breda of in samenwerking met de Gemeente Breda zijn opgezet. Goetzee: “BOB kan daarin dienen als klankbord, als evenementenorganisator, als verbinder richting de Bredase ondernemers en als kennisorgaan. Ook kunnen we handjes en denkkracht vanuit onze achterban mobiliseren waar nodig.”

Voor de Gemeente Breda is het partnerschap een logische stap. Breda is als founder betrokken geweest bij de oprichting van BOB. Door middel van het partnerschap maakt Breda ook via dit netwerk de verbinding met het Bredase bedrijfsleven, dat op deze manier betrokken wordt bij maatschappelijke projecten.