Spring naar content

Dansnest wil via BOB voor nog meer verbinding zorgen

Dansnest wil via BOB voor nog meer verbinding zorgen

Dansnest

Dansnest heeft zich aangesloten bij Betrokken Ondernemers Breda. “We werken samen met partners uit het sociale en culturele domein, maar nog nauwelijks met het bedrijfsleven”, verwoordt Nana van Moergestel de hoofdreden om partner te worden.

Sinds 2002 maakt Dansnest dansvoorstellingen op locatie in het publieke domein. Door zich te manifesteren in de wijk en in de zorg verbindt Dansnest zich met de samenleving. “Dans is daarbij niet alleen een autonoom kunstproduct voor een publiek van geïnteresseerden, maar ook een verrassend middel om door te dringen tot in de haarvaten van de stad en al haar bewoners”, vertelt Nana.

Het creëren van verbinding is leidend bij alles wat Dansnest doet. “We verbinden deelgenoten aan dans; sociaal maatschappelijke thema’s aan cultuur en mensen aan elkaar”, legt ze uit. De komende tijd wil Dansnest hierin een stap maken en de samenwerking met BOB verkennen. Dansnest heeft de ambitie om te groeien van korte eenmalige projecten naar duurzame verbindingen, door de expertise van alle betrokken partijen te bundelen via samenwerking op inhoud, commitment, tijd en geld. “We willen een proces zoals De Ader minder subsidie afhankelijk maken. We zijn benieuwd of Betrokken Ondernemers ons in deze ambitie kan ondersteunen”, besluit Nana.