Spring naar content

Nog meer aandacht BOB voor Impact Ondernemen

Nog meer aandacht BOB voor Impact Ondernemen

De ondertekenaars van de samenwerking rondom Impact Ondernemen in Breda.
De ondertekenaars van de samenwerking rondom Impact Ondernemen in Breda.

Impact Ondernemen moet het nieuwe normaal worden in Breda. Dat is de doelstelling van de samenwerking die Urban Living Lab Breda, de Triple O Campus, Betrokken Ondernemers Breda (BOB), Avans Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap en Gemeente Breda zijn aangegaan. 

De partijen ondertekenden afgelopen vrijdag een samenwerkingsverklaring om aan de realisatie van deze doelstelling te werken, zodat betekenisvol ondernemen en een positieve bijdrage leveren aan de omgeving nog meer aandacht krijgt. Edwin Teljeur, landelijk projectleider van de citydeal Impact Ondernemen was bij de ondertekening van de verklaring aanwezig: “Breda steekt echt zijn nek uit en dat wordt ook landelijk gezien.”

Impact Ondernemen in Breda 

Impact Ondernemen houdt in dat je als onderneming niet alleen bestaat om er zelf beter van te worden, maar juist dat je daarnaast een positieve maatschappelijke bijdrage wilt leveren. Ook wel maatschappelijk, sociaal of duurzaam verantwoord ondernemen. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om impact ondernemen te omarmen en leidend te maken in de bedrijfsvoering. 

Maatschappelijke uitdagingen vragen om co-creatie, focus, oog voor de bredere belangen en doortastendheid, stellen de initiatiefnemers. De samenwerkingscoalitie wil door de samenwerking Impact Ondernemerschap in de gemeente stimuleren en faciliteren door middel van een concreet actieprogramma, dat de komende tijd vorm krijgt. Het impact ecosysteem in Breda moet zo ook sterker worden.

Intrinsieke waarde

Binnen de samenwerking pakt BOB de vertrouwde rol op zich, namelijk het ondersteunen van Bredase ondernemers met maatschappelijk verantwoord ondernemen naast hun normale bedrijfsactiviteiten – ondernemers die ook wel impact second ondernemers worden genoemd. 

Justin Goetzee, directeur van Betrokken Ondernemers Breda, geeft aan dat BOB zich heeft gecommitteerd aan de doelstellingen van de samenwerkingscoalitie Impact Ondernemen vanwege de intrinsieke waarde van impact ondernemen. “Onze bedrijfspartners binnen ons netwerk zijn op hun beurt ook toegewijd aan het creëren van maatschappelijke impact in onze prachtige stad.” 

Door deze partners te verbinden met impact first ondernemers, die zich in hoofdzaak richten op het maken van maatschappelijke impact, ‘versterkt Breda het gezamenlijk streven naar een Breda dat esthetisch aantrekkelijker, ecologisch schoner, sociaal inclusiever en maatschappelijk rechtvaardiger wordt.’