Spring naar content

‘Samen beperkingen samenleving wegnemen’

‘Samen beperkingen samenleving wegnemen’

Wilbert Willems, Wouter Schelvis en René van der Velden van platform Breda Gelijk, samen met Lisa Hendriks van BOB.
Wilbert Willems, Wouter Schelvis en René van der Velden van platform Breda Gelijk, samen met Lisa Hendriks van BOB.

Niet de mensen hebben een beperking maar de samenleving heeft te veel beperkingen. Voorzitter Wilbert Willems van het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk maakt meteen duidelijk waar deze Bredase organisatie voor staat: het wegnemen van deze beperkingen. Aansluiting bij Betrokken Ondernemers Breda moet daarbij helpen.

“Samen met onze partners uit de vier O’s (onderwijs, overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties) willen we eraan werken dat in Breda de voorzieningen voor mensen met een beperking op ieder terrein voldoen aan de internationale standaarden van gelijke rechten en inclusie.”

Het platform bundelt kennis en ervaring. “Maar we beschikken ook over een fonds om bij te dragen in kosten van het toegankelijk maken van voorzieningen”, geeft Willems aan. “En we dragen met informatie via onze website en nieuwsbrieven en themadagen bij aan bewustwording voor alle organisaties in Breda. En daarbij werken we uiteraard zeer intensief samen met de ervaringsdeskundigen uit de doelgroep.”

Het verbeteren van toegankelijkheid is niet alleen belangrijk voor de doelgroep, het is ook goed voor de ondernemers, vertelt de voorzitter. “We werken aan een overzicht van best practices van ondernemers die laten zien hoe het beter kan. En hoe dat kan leiden tot hogere omzet.”

Via BOB wil het platform betrokken ondernemers op weg helpen bijvoorbeeld bij het aantrekken van personeel en aanpassen van de werkplek. “En uiteraard het verbeteren van dienstverlening voor mensen met een beperking en vooral meer bewustwording over de extra kwaliteiten en mogelijkheden die mensen met een beperking hebben.”

 Waar kunnen jullie onze bedrijfspartners bij  helpen?

“Ons Platform wil een bijdrage leveren aan een meer inclusieve samenleving zodat ook mensen met een beperking gelijke rechten krijgen, ook op de arbeidsmarkt. Wij helpen graag (betrokken) ondernemers met adviezen, good practices, eventuele financiële steun voor aanpassingen en voorlichting om klanten, bezoekers en werknemers met een beperking goed van dienst te kunnen zijn. Binnen het platform is een aparte werkgroep Arbeid daarmee belast.”

 

Voor contact/vragen kunt u contact opnemen met info@bredavooriedereen.nl