Spring naar content

Woningcorporaties en BOB maken plannen voor 2024

Woningcorporaties en BOB maken plannen voor 2024

Bijeenkomst Woningcorporaties - FOTO JILLE ZUIDEMA
Bijeenkomst Woningcorporaties - FOTO JILLE ZUIDEMA

Zo’n vijftig wijkmanagers, wijkbeheerders en wijkconsulenten van de drie Bredase woningcorporaties hebben donderdag 7 december samen met het team van Betrokken Ondernemers Breda gebrainstormd. Samen gingen ze op zoek naar de grote maatschappelijke vraagstukken waarvoor ondernemers in actie zouden kunnen komen.

In vier groepen, onderverdeeld per wijk, gingen de corporatiemedewerkers met elkaar in gesprek over welke concrete projecten zij zien, waarbij ze kansen zien voor ondernemers. Dat deden ze door eerst op stadsniveau te kijken naar de uitdagingen, en dat vervolgens op wijk- en buurtniveau te specificeren. Zo ontstond een longlist van mogelijke projecten om de stad samen met bewoners, ondernemers en corporaties een stukje mooier te maken.

Het bleek een vruchtbare middag. Voor 2024 stelden de aanwezigen een aantal prioriteiten. Grote behoefte blijkt er aan acties om eenzaamheid tegen te gaan, inwoners te verbinden en wijken te vergroenen. “We willen mensen achter de voordeur uit halen en verbinden, mensen uit hun isolement halen”, vertelt een van de aanwezige corporatiemedewerkers. “Door te kijken of hulp geboden kan worden bij boodschappen, of door samen te koken, of samen te eten.”

De dag begon in de Uitvindfabriek met een introductie van BOB door Lieke van Boxtel, waarna Luc Swaab vertelde over hoe de Uitvindfabriek is begonnen. In het experience center organiseert en faciliteert de Uitvindfabriek allerlei activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van techniek- en innovatieskills bij kinderen.

Na de opening kwam vestigingsmanager Jos Hendrickx van Alwel aan het woord. Hij vertelde over waarom de corporaties weer lid zijn geworden van BOB. “Omdat we onze maatschappelijke rol willen en moeten oppakken.” Hij deed dat door een aantal voorbeelden van kansen te geven die hij ziet in de samenwerking. Lieke van Boxtel haakte daarop aan door te vertellen hoe ondernemers met hoofd, hart of handen maatschappelijke projecten helpen en ondersteunen.

“Het was een mooie bijeenkomst, met veel ideeën die we komend jaar met onze partners concreet kunnen proberen te maken”, concludeert Lieke. Albert Bienefelt (Alwel): “Het was mooi dat de collega’s van de verschillende corporaties elkaar hebben ontmoet en een drankje hebben gedaan, dat was al heel waardevol.”