Spring naar content

Woningcorporaties kijken uit naar projecten met BOB

Woningcorporaties kijken uit naar projecten met BOB

Vertegenwoordigers van de Bredase woningcorporaties bij de ondertekening van de samenwerking met BOB.
Vertegenwoordigers van de Bredase woningcorporaties bij de ondertekening van de samenwerking met BOB.

Laurentius Wonen, Alwel en WonenBreburg sluiten zich aan bij Betrokken Ondernemers Breda om ook op deze manier een bijdrage te leveren aan het netwerk en de leefbaarheid van de wijken in Breda. Deze woningcorporaties zetten zich in voor een goed en betaalbaar thuis voor mensen met een smalle beurs en voor hen die speciale huisvestingsbehoeften hebben.

“We geloven in samenwerking en mensen in hun eigen kracht zetten. Door ons aan te sluiten bij Betrokken Ondernemers Breda, willen we ook via deze weg een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van onze wijken voor onze bewoners”, aldus de woordvoerders van de woningcorporaties.

Door lid te worden hopen de corporaties dat er waardevolle nieuwe samenwerkingen ontstaan in Breda, met bewoners en andere organisaties in de stad. In de samenwerking willen ze kennis, kunde, ideeën en inspiratie delen met de andere partners.

“We kunnen als corporaties mooie initiatieven initiëren waar we samen met andere organisaties en Bredase ondernemers mee aan de slag kunnen. Het delen van expertise en het bundelen van krachten leidt tot innovatieve oplossingen en verbeteringen voor onze bewoners”, benadrukken de woordvoerders.

Het eerste gezamenlijke project tussen de woningcorporaties en Betrokken Ondernemers Breda is reeds gestart. “We zijn erg enthousiast over deze samenwerking en kijken uit naar verdere initiatieven en projecten die voortkomen uit ons lidmaatschap bij Betrokken Ondernemers Breda.”